Bádateľská organizácia v oblasti anománych javov.

"Stránka je vo výstavbe"

Vitajte na stránkach SAVPJ!

Vážení priatelia UFO, mimozemských civilizácii, kruhov v obilí, paranormálnych javov, kryptozoológie, voľnej energie a iných záhad.

Slovenská asociácia výskumu paranormálnych javov o.z. je dobrovoľným nevládnym a neziskovým združením bádateľov a záujemcov o oblasti psychotroniky, fenoménu neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO), agrosymbolov, archeoastronautiky, alternatívnej liečby a dalších anomálnych javov tiež sporných a nevysvetlených úkazov a udalostí doma i v zahraničí, taktiež alternatívnej teórie všetkých odvetví života prírody a spoločnosti, vrátane filozofickéj a náboženskej interpretácie.

 Na webovej stránke www.savpj.sk/ nájdete informácie o všetkých aktivitách SAVPJ. Dozviete sa tu aj o pripravovaných prednáškach a akciách, ktoré sa zaoberajú touto problematikou.

UFO klub Slovensko, UKS – je projektom SAVPJ a zaoberá sa výskumom fenoménu UFO.

 • Cieľom UKS je zaznamenávanie a vyhodnocovanie pozorovaní UFO na území Slovenskej Republiky, tiež zvyšovať informovanosť v otázkach UFO.

 

Čierny orol – je projektom zaoberajúcim sa viacerými hraničnými udalosťami:

 • NDE – zážitky na prahu smrti, vnímanie osobou, ktorá takmer zomrela alebo bola klinicky mŕtva.
 • OBE - pohľad na svet mimo svoje fyzické telo v reálnom čase zóny a astrálnej projekcie
 • PJ - paranormálne javy sú skutočnosti, pre ktoré nie je známe racionálne  vysvetlenie – poltergeist, prízrak, zjavenia atď.
 • PsJ – psychotronika  - jasnovidnosť, telepatia, telekinéza, bioterapia atď.

 

Ak ste zažili čokoľvek nevysvetlené, NDE, OBE boli ste pozorovateľom UFO, ducha, zjavenia, zvláštneho živočícha, akéhokoľvek paranormálneho či anomálneho javu ozvite sa nám. Prispejete tak malou troškou k výskumu UFO a iných anomálnych javov na Slovensku.

 

Vyplňte prosíme Vás formulár o pozorovaní, informujte nás o Vašich akýchkoľvek záhadných zážitkoch a my sa Vám pokúsime objasniť Vaše pozorovanie, či iný nezvyčajný jav.

____________________________________________________________________________________________

VÝZVA:

Prosíme všetkých ak sa dozviete o vzniknutom agrosymbole, alebo budete v jeho blízkosti, podajte nám o tom správu.

Ďakujeme!

e-mail: info@savpj.sk, 0904 640 902
_____________________________________________________________________________________________

 

ČLENSTVO V SAVPJ


Zaujímajú Vás záhady? Tak potom ste tu správne! Staňte sa našimi členmi!

V prípade záujmu o členstvo, alebo spolupráce s nami, nás kontaktujte na mail info@savpj.org, savpj@centrum.sk, ufoklubslovensko@gmail.com. Prípadne zašlite vyplnenú prihlášku. Na stiahnutie tu: žiadosť-o-členstvo-SAVPJ a.docx (40,1 kB)

 
Obraciame sa na verejnosť - informujte nás o svojich skúsenostiach s pozorovaním UFO alebo so skúsenosťami s únosmi do UFO ! Najmä sa obraciame na bývalých či súčasných zamestnancov slovenskej (česko-slovenskej) armády, letectva, polície a verejnej alebo štátnej správy, ktorí počas svojej služby, alebo práce (alebo aj mimo nej) prišli do styku s čímkoľvek, čo sa týka UFO a podobných javov, aby sa na nás s dôverou obrátili so svojím svedectvom. Uvedomujeme si, že v niektorých prípadoch môže ísť o informácie chúlostivého charakteru, a preto takýmto svedkom zaručujeme anonymitu.
 

Získané informácie vyhodnotíme a verejnosť budeme zoznamovať s ich možnými závermi, pokiaľ to dovolí povaha veci.

Upozornenie návštevníkom

Upozorňujeme návštevníkov tejto stránky i používateľov diskusných fór, že obsah webovej stránky www.savpj.sk/ je chránený predpismi autorského práva. Rozširovanie a sprístupňovanie materiálov pochádzajúcich z tejto webovej stránky podlieha písomnému súhlasu vlastníkov samotnej webovej stránky. Upozorniť na článok je možné iba uvedením odkazu. Žiadosti o udelenie tohto súhlasu spolu so zamýšľaným spôsobom naloženia s materiálmi zasielajte na našu e-mailovú adresu info@savpj.sk

Každý článok a príspevok prezentovaný na tejto webovej stránke reprezentuje osobný názor svojho autora. Vlastníci stránky v záujme zabezpečenia plurality názorov môžu mať na určitú vec odlišný pohľad. Za svoje príspevky nesie teda každý autor individuálnu zodpovednosť.

Vlastníci webovej stránky www.savpj.sk/ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek ujmy spôsobené použitím informácií z príspevkov uverejnených na tejto webovej stránke.

_____________________________________________________________________________________________________________________

                                 Zo života duchov

                                               Gabriela Slováková

                            

STOPA MÍŘI DO ČECH

Karel Dudek

Autor - vybaven závěry vlastního bádání i jedinečnou schopností tyto teze čtivou formou zpracovat - předkládá před čtenáře výsledek svého dlouholetého úsilí. Zrod slavného, legendami opředeného a dosud nerozluštěného Voynichova manuskriptu zasazuje do srdce Čech. Jednotlivé díly mozaiky tohoto téměř detektivního pátraní pak prokládá příběhy, které se okolo zrodu tohoto jedinečného rukopisu zcela jistě mohly odehrát...
Kniha předkládá řadou argumentů podepřenou tezi, že slavný rukopis vznikl na území Čech. Od tohoto poznání je již jen krůček ke skutečnému rozluštění rukopisu.
Autor sám své dílo uvádí slovy: „Malý pergamenový svazek leží dnes v klimatizované místnosti, univerzity v Yale. Není zde doma, nepatří sem a brání se. Čím? Skrývá své tajemství. Staletí plynou a tajemství trvá. Vysmívá se i nejmodernější technice dneška. Kde jenom najít k této záhadě klíč? Je jediná cesta: Najít a pochopit autora, ne se trápit s šiframi. Pochopit autora, čím žil, oč usiloval, co ho trápilo... Musíme se vydat tam, kde byl téměř jistě tento rukopis napsán. Do renesanční Prahy a Čech, druhé poloviny 16. století. Do té bizarní směsi šarlatánů a podvodníků na jedné straně a skutečných vědců na straně druhé. Ten rukopis dodnes žije a je stejný jako člověk. V neznámém prostředí se bojí a mlčí. Doma ta nejistota však z něho spadne a dříve či později se rozhovoří. Nezrodil se ani ve studeném sklepení skotského hradu, ani pod horkým sluncem jižní Evropy. Stopa míří do Čech...“
Kniha na 144 stranách přináší řadu barevných reprodukcí.

                                                  

                

Na stiahnutie:

    

    

  

Vážení priatelia, čitatelia, kolegovia a milovníci záhad,


kolektív SAVPJ má radosť z toho , že sa nám darí prevádzkovať tieto stránky . Avšak vzhľadom k nárokom doby našu aktivitu neprestajne rozširujeme . Ako nevyhnutné vidíme aj vlastnú vydavateľskú a prednáškovú činnosť .. Potrebné je aj sledovať a prekladať rôzne články, informácie a videa. V teréne tiež nezbytne práca s technicky finančne náročnejším vybabením a technikou.

Obraciame sa na Vás preto s prosbou o pomoc. Tak ako všetky organizácie aj my sa potýkame s nedostatkom finančných prostriedkov na prevádzku našej činnosti a prosíme Vás o prispenie akejkoľvek čiastky formou jednorázového či pravidelného príspevku na nami zverejnené transparentné konto .
Účel konta a prostriedkov:

 • organizovanie prednášok, kongresov, osvetová činnosť
 • preklady
 • vydavateľská činnosť (web, printový e-zin Xparanormál)
 • titulkovanie videí
 • odborné posudky
 • práca v teréne


Ďakujeme Vám za Vašu spoluúčasť

kolektív SAVPJ

Slovenská asociácia výskumu paranormálnych javov o.z.(SAVPJ) ® IČO: 42335416

 
Číslo účtu: 000000-5049964647/0900

IBAN: SK2609000000005049964647

BIC - SWIFT kód: GIBASKBX

Milan Zacha Kučera

 

Archeoastronautické pověsti

 

soukromý tisk 

 

kniha zpracovávající "vadné" evropské pověsti, které nezapadají moc ani do etnologického ani teologického výkladu a mohlo by se jednat o dávná pozorování UFO a jiných civilizací...

 

 

jesen@jesen.cz

________________________________________________________________________

"V dubnu 2015 vyšla nová kniha autora a badatele Ladislava Zelinky, věnovaná exopolitice. Jejím obsahem je výběr toho nejzajímavějšího, co se za 5 let činnosti České exopolitiky objevilo na stránkách a v tištěných časopisech. 
Jako jedna z prvních českých knih přináší ucelený pohled na exopolitku jako vědu a na oblasti, kterými se zabývá. Můžete se těšit na vyčerpávající a pestrý přehled témat spojených s mimozemským fenoménem, UFO a spiritualitou. Jedinečnou součástí knihy je kapitola o skupině Česká exopolitika s praktickými ukázkami její činnosti.
Věřím, že vás tato ochutnávka nadpřirozených témat povzbudí k dalšímu zájmu o mimozemské jevy, které, jak zjistíte, jsou skutečnou výzvou lidskému rozumu. Kniha ale také ukazuje, že se exopolitika zabývá a aktivně poukazuje na varovné skutečnosti, civilizační a světové problémy, které je pro lidstvo potřebné a naléhavé ve vlastním zájmu řešit."

 

Z obsahu: 
1. Exopolitika jako disciplína společenských věd
2. Galaktická diplomacie a OSN
3. UFO skupiny a náboženství
4. Mimozemské civilizace
5. Kontaktéři
6. Sny o UFO
7. Tématicky zaměřené články
8. Kontakt a spiritualita
Dodatky a přílohy
Česká exopolitika
Literatura
Návrh zákona o kontaktu s mimozemskými bytostmi
Dopis České exopolitiky poslancům Parlamentu ČR

                                        

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

                          Svätyne našich predkov

                                                   Rudolf Irša

o autorovi:
Rudolf Irša je historik, spisovateľ, etnológ venuje sa kultúrnej antropológií a religionalistike. V roku 1988 objavil rondel a prvú svätyňu megalitického typu v strednej Európe. Autor viacerých publikácií o jedinečných kultových kameňoch a skalných svätyniach na Slovensku. Jeden z najlepších odborníkov u nás vo svojom obore.V súčasnosti sa venuje predovšetkým dokumentácii kamenných kultových miest, dejinám Slovenov a ich náboženskému systému.

                                     

Formát A5, tvrdá väzba, 109 farebných fotografií na kriedovom papieri jedinečných kultových kameňov a skalných svätýň na Slovensku. Kniha je ilustrovaná množstvom kresieb.

OBSAH

 1.  Kameň a mýtus v čarovnej krajine
 2.  Posvätné miesta magicko-démonickej Kultúry
 3.  Skalné galérie Sokolie skaly
 4.  Skalné svätyne v Malých Karpatoch
 5.  Brány Raja
 6.  Mohyly, háje a kultové kamene
 7.  Mocné hory
 8.  Svätyne nábožensko-božského obdobia


Cena 15 €

Informácie o knihách: ipsms@centrum.cz

 

                                  

________________________________________________________________________________________________________________

Karel Wágner: Bigfoot alias Sesquatch                                     

                      

Táto publikácia bola vydaná pri príležitosti stého výročia údajného objavu hominida, o ktorého existencii väčšina akademikov pochybuje. Svojim zameraním patrí do žánru špekulatívnej literatúry, ale svojím záberom a formou spise do žánru popularizácia vedy, hoci sa zaoberá sporným fenoménom. Text knihy vychádza z niekoľkých pôvodných článku autorovho blogu, ktorý bol Národnou knižnicou ČR zaradený do Slovenskej národnej bibliografie a je archivovaný v rámci jej projektu WebArchiv. Trochu záhadný tvor zvaný Yetti, bigfoot, alebo sasquatch je tu čitateľom predstavený v inom svetle, než v akom ho prezentujú naše médiá, pričom autor čitateľa zoznamuje is novším prístupom niektorých zahraničných vedcov k tomuto protirečiace téme.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 " Největší tajemství III. říše "

        Milan Zacha Kučera

                            
...Po přednášce "Nacistické podzemní továrny v Polsku" na hradě Houska nazrál čas vydat ze shromážděných informací knihu. Na základě mého členství v polské SGP (jediný ne-Polák) a za mohutné pomoci přátel se mi podařilo během několika let prolézt všechny podzemní továrny padající pod tzv. ANLAGE RIESE, dále jsem se pohyboval v určitých starých důlních dílech a starých německých raketových základnách. A hovořil s většinou polských autorů a badatelů aktivních v této oblasti, byl jsem osobně a vlastníma rukama účasten pokusů SGP provrtat se s těžkou vrtnou soupravou do neznámých prostor těchto prazvláštních komplexů.

Polsko je nám země zároveň tak blízká a zároveň tak vzdálená...Rozsah problematiky bude většinu čtenářů webu JESEN.CZ šokovat, jistě jste si ale povšimli, že mi "něco" poslední dobou mocně ubíralo energii vrhanou na virtuální plochu JESEN.CZ a to něco je právě ta kniha...

Co můžete čekat:
kapitolu o magnetronových zbraních, o zámku na hoře připomínající ementál, o podivných zařízeních v slezských lesích , o ztraceném nákladním vlaku a jeho zlatém nákladu, o podivných ruských aktivitách v oblasti, o zvláštním německém vědci který v sobě kombinoval genialitu von Brauna a zvrácenost Mengeleho apod. ...


_____________________________________________________________________________________________________________________________

Michael E. Salla, Ph.D.

TAJNÉ PROJEKTY UFO                                                   

 

                          

 

Tato kniha, kterou vydala Česká exopolitika, seznamuje veřejnost s výsledky vědecké práce Michaela Sally, Ph.D. - vedoucího exopolitiky v USA. Dočteme se informace o rozsahu a povaze tajných dohod vlády USA s mimozemským životem, o zneužívání lidských práv na amerických společných mimozemsko-vládních základnách, o CIA a jejím tajném černém rozpočtu, kterým financuje mimozemské projekty, o postoji exopolitiky k otázce 11. září apod. Autor čerpá z výpovědi těchto svědků existence mimozemského spiknutí: Don Phillips, William Cooper, Charles Suggs, Charles Hall, Philip Corso, Phil Schneider, Michael Wolf, Paul Bennewitz, Dan Burisch, Clark McClalland, Clifford Stone, Bill Uhouse, Richard Doty, Bob Lazar, Steve Wilson, Dan Sherman, Ingo Swann a Catherine Austin Fitts.

Knihu, která stojí 250,- Kč, možno objednávat zde: Dana.Rasinova@seznam.cz

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Veda a technika

Ako sa zapisujú zemepisné súradnice?

13.12.2013 23:07
Iste ste sa už stretli s GPS súradnicami. A možno aj s tým, že nie sú zobrazené vždy rovnako. Raz je to vo forme stupňoch s desatinnými miestami, inokedy sú tam zas okrem stupňov uvedené ešte aj minúty, ba niekedy aj sekundy. Ako je to vlastne s tými súradnicami? Ako sa...

Aká veľká je ceruzka, ktorou práve píšem?

06.07.2013 07:08
  Teraz si možno myslíte: čo je to za blbosť položiť takúto otázku? Veď to predsa každý z nás vie, že aká je veľká. Taká ceruzka má približne 15 centimetrov. Nič zaujímavé na tom nie je.   Je tomu ovšem naozaj tak?   Predstavme si, že následkom nejakého zázraku sa rozmery našej...

Predpokladaný vývoj fyziky

22.05.2013 23:44
Predstavme si, že jeden dnešný fyzik sa vráti o 100 rokov do minulosti a zúčastní sa na konferencii fyzikov kde prednesie svoju prednášku o súčasnej fyzike z roku 2013 (o aktuálnej fyzike z roku 2013). Ako by to prijali ostatní prítomní? Poznajúc vtedajšie predstavy...

Komunikačné zariadenie

14.11.2012 08:47
Ak teda existujú mimozemské civilizácie a navštívili nás,tak je logické, že niektoré z nich sú technicky oveľa vyspelejšie ako my. Ďalej logika hovorí, že na kontakt s nami čakajú, kým dosiahneme určitú úroveň. Pre tento účel by teda vytvorili komunikačné zariadenie, ktoré nám umožní nadviazať...

Záhada základního elementu

24.10.2012 18:10
  Od nepaměti hledají učenci základní stavební prvek hmoty. Nejznámější je pojem "atom", i když záhy ho vědci začali členit na stále větší počet ještě základnějších elementárních částic, z nichž většina z nás si vzpomene na proton, neutron a elektron. Do dalších detailů se nehodlám...

Věda objevila dávno známé skutečnosti!

24.10.2012 18:09
V knize ruských vědců Vitalije a Taťány Tichoplavových "Fyzika víry" najdete překvapující informace o novém pojetí reality, dříve známem snad pouze z filosofických a náboženských spisů.   Hlavní myšlenky knihy pocházejí od členů Ruské akademie přírodních věd  Gennadije...

ČÁSTICE HMOTY JSOU TAKÉ VLNY

24.10.2012 09:41
        Částice hmoty jsou také vlny. V prvních desetiletích 20. století se mnoho velkých teoretických fyziků neúnavně pralo s úkolem vypracovat matematicky spolehlivé a fyzikálně rozumné vysvětlení do té doby skrytých mikroskopických rysů reality. Pod vedením Nielse...

TESLŮV SYSTÉM ZÁŘIVÉ ENERGIE

24.10.2012 09:40
Bruce A. Perreault V Brooklyn Eagle 10. července 1932 Tesla tvrdí: Zapřáhl jsem kosmické paprsky a přiměl jsem je, aby uváděly v činnost pohonné zařízení. Výzkum kosmických paprsků je věc, která je mi velice blízká. Byl jsem první, kdo vynalezl tyto paprsky a přirozeně cítím, že jsou mi...

Einsteinův těžký omyl

24.10.2012 09:38
         Bylo tu něco maličkého. Neviditelného prostýma očima. A pak, kde se vzal, tu se vzal, byl tu "velký třesk" - a z ničeho, odnikud, se vynořil celý vesmír, miliardy sluncí, milióny galaxií, celý prostor o rozpětí nějakých 16 miliónů světelných let,...

Ruský vědecký tým: Slunce začalo modifikovat lidskou DNA

24.10.2012 09:21
V blízkém i vzdáleném vesmíru se ději divné věci. Ruští vědci, zejména p. Dmitrijev, zjišťují, že sluneční soustava, Slunce a život jako takový, mutují absolutně nevídaným způsobem. Začněme Sluncem. Slunce je středem naší sluneční soustavy, a veškerý život na Zemi pochází ze Slunce. Bez Slunce...
1 | 2 >>

Paranormálne javy

Čítanie myšlienok

29.09.2013 11:18
Pri tomto jave hrá percipient aktívnu úlohu.Chce uhádnuť myšlienky druhého človeka.Podľa Moserovej pojem čítanie myšlienok ,z myšlienok alebo v myšlienkach, nie je celkom výstižný, lebo može ísť aj o čítanie  v citoch, pocitoch, spomienkach atď. Je to pravda, ale základom je predsa obyčajná...

Telepatia

29.09.2013 11:16
Telepatia sa vyskytuje veľmi často. Agent, ten čo telepatiu sposobuje, sa može nachádzať v nebezpečenstve. Myslí na to , ako by sa zachránil. Percipient, ten čo správu o nebezpečenstve zachytí, može ju dostať vo sne alebo i v bdelom stave, formou halucinaácie. Je to prenos informácií z...

Čaká na nás v budúcnosti temnota?

29.09.2013 11:13
Milan Banáš Dodnes patrí k najznámejším prorokom v dejinách ľudstva. Mnohé z jej predpovedí sa naplnili, no aj tak sa nájdu rady pochybovačov, ktorí vízie tejto bulharskej legendy, budú naďalej spochybňovať. Čo ak ale mala pravdu? Vangelia Gushterova (rodená Pandeva Dimitrova) sa narodila...

Ruská jasnovidka hledala pohřešované

29.09.2013 11:12
Karel Kýr Nadporučík Fjodor K. byl spolehlivý a zodpovědný mladý muž. Proto všechny překvapilo, když v noci na 7.března 1989 zmizel z posádky jednoho nevelkého západoukrajinského městečka. Pátrání nepřiineslo žádné výsledky a nakonec si velitel posádky vzpomněl, že viděl v televizi vystoupení...

Parapsychologie ve službách politiků a špionů

29.09.2013 11:10
Karel Kýr Foto: astrologie.cz     „Poslední záchrana“ špionů i politiků   Jasnovidce a astrology se pokoušeli využít ke své činnosti během studené války mnohé výzvědné služby Východu a Západu. Jejich využívání sovětskou...

Putovanie duší

03.07.2013 16:51
  Mnohí z vás ste už niečo počuli, alebo aj čítali o regresívnej hypnóze ako aj o tom, že pomocou nej sa dá niekoho uviesť do svojho predošlého života, resp. predošlých životov. A nielen do svojich predošlých životov, ale aj do medziživotov, čiže tam, kde sa duše...

Blanícky rytieri sú pravdepodobne schovávaný v epicentre dopadu veľkého asteroidu v ktorom sa nachádza aj brána do inej reality.

23.05.2013 18:06
              Dlhoročným intenzívnym, nie len amatérsko vedeckým výskumom paranormálnych javov sa zistila taká všeobecne známa vec, že na miestach, kde sa v minulosti odohrali nejaké významné a nie len zlé udalosti, rôzne nešťastia, havárie,...

Môžu byť zjavenia Ježiša Krista a svätej Panny Márie holografické projekcie ?

27.03.2013 21:12
   Na túto hore vyššie uvedenú, modrými písmenami napísanú otázku v názve tohto článku, odpovedám, že áno. A mám na to aj nepriame dôkazy a indície, či len také obyčajné a nepotvrdené špekulatívne teórie, ktoré vám v tomto článku zachvíľu predložím. Či sú pravdivé alebo nepravdivé,...

Ďalší kandidát na veľkú kométu.

12.12.2012 12:12
"Veľká kométa. Znalí ľudia už po roky hovoria o príchode tejto zvlášť významnej hviezdy. Neustále vzrastá počet tých, ktorí ju očakávajú, neustále sa hromadia predzvesti, takže ju možno skutočne aj čoskoro očakávať. Avšak čo vlastne znamená, čo prinesie, odkiaľ príde, to dodnes nebolo správne...

Existuje život po smrti?

24.10.2012 10:08
Lékaři měli již dávno zajímavé zprávy od svých pacientů, kteří byli oživeni po stavu klinické smrti. V sedmdesátých letech se tímto jevem začal intenzivně zabývat Dr. Raymond A. Moody, jehož kniha "Život po životě" vyšla v Americe již v roce 1975 a vyvolala obrovský ohlas veřejnosti i záplavu...
1 | 2 | 3 >>

UFO

Pozorování na polsko - ukrajinské hranici

26.12.2014 12:03
Svědkem pozorování, ke kterému došlo v lokalitě Dołhobyczów v okrese Hrubieszow, v Lublinském vojvodství, 15. března 2014 , byl ten, co píše tato slova a tři jiné osoby, známí autora textu. Bylo 19.30, mírně zataženo,  měsíc v úplňku. Je důležité zmínit, že to místo leží  3 km od...

Odtajnené dôkazy o existencii UFO a aj o paranormálnych javoch.

17.12.2013 21:41
Je všeobecne známe, že vlády na celom svete utajujú pravdu o UFO. Nie je to ale celkom tak pravda, lebo niektoré svetové vlády sa už aspoň čiastočne priznali, že niečo o UFO v minulosti utajovali, dokonca už aj nejaké predtým tajné dokumenty o UFO zverejnili a tých dokumentov vôbec nie je málo. A...

Havária UFO alebo pokus o zostrelenie? (Operácia Druhý objekt)

27.10.2013 23:04
V druhej polovici minulého storočia údajne v troch prípadoch došlo k havárii UFO vo vzdušnom priestore Maďarska. V prvom prípade k tomu malo dôjsť ešte niekedy v 60-tych rokoch medzi obcami Iregszemcse a Tab. Maďarská polícia oblasť ihneď uzavrela, ale onedlho sa dostavili...

Pozorování UFO: Brno–Tuřany | 1.6.2011

29.09.2013 08:36
Ondra Procházka Zajímavý případ z minulého roku, kdy byla nad Brnem pozorována čtveřice záhadných zelených světel propouštím na svůj blog. Případ označuji jako nevyřešený, protože se mi skutečně nepodařilo zjistit o co šlo.         Okolo tří hodin odpoledne byly nad městskou...

Ufologický prípad môjho bratranca

09.09.2013 09:24
Pred pár dňami som navštívil svojho bratranca v Maďarsku. Už dobrých pár rokov sme sa nevideli, takže o aktuálnosti návštevy nebolo pochýb. Ako sme sa medzi sebou rozprávali, napadlo ma, že ešte v mojom detstve mi niečo rozprával o svojom ufologickom zážitku, ktorý sa odohral...

UFO nad Blatenským jazerom

14.07.2013 10:08
  V 90-tich rokoch som sa zúčastnil ufologickej konferencie v Budapešti. O čom všetkom tam bola reč už si ani nepamätám, až na jeden prípad. Tento som si zapamätal už aj kvôli tomu, že bolo možné s niektorými účastníkmi prednášok sa aj osobne pozhovárať. Keď si už svoje...

V starej maďarskej ľudovej rozprávke s názvom "Lietajúci kaštieľ" je záznam popisu pozorovania UFO.

02.07.2013 12:07
V jednej maďarskej ľudovej rozprávke s veľavravným a priliehavým názvom "Lietajúci kaštieľ" je záznam o pozorovaní neidentifikovaného lietajúceho objektu. Takže sa pravdepodobne jedná o ďalší dôkaz správnosti a objektívnej pravdivosti archeoastronautickej teórie, lebo tie ufá nám nad hlavami...

Zistil som, že sa nejedná o najstaršiu fotografiu UFO na svete z roku 1870.

17.05.2013 12:12
Táto stará, čierno biela fotografia bola vyhotovená na vrchu hory Mount Washington v Americkom štáte New Hampshire: Je považovaná za najstaršiu fotografiu UFO na svete, lebo bola údajne fotená v roku 1870 a staršia od nej nie je známa. To ale nie je tak celkom pravda. Okrem iného sa mi podarilo...

Neidentifikovaný lietajúci objekt na jednej fotografii v časopise Nedeľná pravda z roku 1997.

22.04.2013 22:47
    V tomto papierovom časopise s názvom "Nedeľná pravda" v čísle 33 (ročník 6), ktorý vyšiel dňa 15. augusta 1997, bol na strane 19 zverejnený článok s názvom "Odysea Exodu".   Tento článok som s použitím skenera HP Scanjet 4600, počítačových softvérových ovládačov a...

Žijí mimozemšťané mezi námi?

11.03.2013 10:10
  Případ UMMO Timothy Green Beckley nedávno vydal knihu „UMMO and Extraterrestrial Papers“. Zhruba 300 stránek knihy obsahuje zevrubný, téměř encyklopedický průzkum záhady UMMO, je to pravděpodobně nejucelenější pojednání na toto téma vůbec. Novinář a ufolog Antonio Huneeus uvádí knihu...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.