Bádateľská organizácia v oblasti anománych javov.

Vitajte na stránkach SAVPJ!

Vážení priatelia UFO, mimozemských civilizácii, kruhov v obilí, paranormálnych javov, kryptozoológie, voľnej energie a iných záhad.

Slovenská asociácia výskumu paranormálnych javov o.z. je dobrovoľným nevládnym a neziskovým združením bádateľov a záujemcov o oblasti psychotroniky, fenoménu neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO), agrosymbolov, archeoastronautiky, alternatívnej liečby a dalších anomálnych javov tiež sporných a nevysvetlených úkazov a udalostí doma i v zahraničí, taktiež alternatívnej teórie všetkých odvetví života prírody a spoločnosti, vrátane filozofickéj a náboženskej interpretácie.

 Na webovej stránke www.savpj.sk/ nájdete informácie o všetkých aktivitách SAVPJ. Dozviete sa tu aj o pripravovaných prednáškach a akciách, ktoré sa zaoberajú touto problematikou.

UFO klub Slovensko, UKS – je projektom SAVPJ a zaoberá sa výskumom fenoménu UFO.

 • Cieľom UKS je zaznamenávanie a vyhodnocovanie pozorovaní UFO na území Slovenskej Republiky, tiež zvyšovať informovanosť v otázkach UFO.

 

Zaujímame sa tiež o:

 • NDE – zážitky na prahu smrti, vnímanie osobou, ktorá takmer zomrela alebo bola klinicky mŕtva.
 • OBE - pohľad na svet mimo svoje fyzické telo v reálnom čase zóny a astrálnej projekcie
 • PJ - paranormálne javy sú skutočnosti, pre ktoré nie je známe racionálne  vysvetlenie – poltergeist, prízrak, zjavenia atď.
 • PsJ – psychotronika  - jasnovidnosť, telepatia, telekinéza, bioterapia atď.

 

Ak ste zažili čokoľvek nevysvetlené, NDE, OBE boli ste pozorovateľom UFO, ducha, zjavenia, zvláštneho živočícha, akéhokoľvek paranormálneho či anomálneho javu ozvite sa nám. Prispejete tak malou troškou k výskumu UFO a iných anomálnych javov na Slovensku.

 

Vyplňte prosíme Vás formulár o pozorovaní, informujte nás o Vašich akýchkoľvek záhadných zážitkoch a my sa Vám pokúsime objasniť Vaše pozorovanie, či iný nezvyčajný jav.

____________________________________________________________________________________________

VÝZVA:

Prosíme všetkých ak sa dozviete o vzniknutom agrosymbole, alebo budete v jeho blízkosti, podajte nám o tom správu.

Ďakujeme!

e-mail: info@savpj.sk, 0904 640 902
_____________________________________________________________________________________________

 

Členstvo v SAVPJ o.z.

 

Zaujímajú Vás záhady? Tak potom ste tu správne! Staňte sa našimi členmi!

V prípade záujmu o členstvo, alebo spolupráce s nami, nás kontaktujte na mail info@savpj.sk, savpj@centrum.sk, ufoklubslovensko@gmail.com. Prípadne zašlite vyplnenú prihlášku. Na stiahnutie tu: žiadosť-o-členstvo-SAVPJ a.docx (40,1 kB)

 
Obraciame sa na verejnosť - informujte nás o svojich skúsenostiach s pozorovaním UFO alebo so skúsenosťami s únosmi do UFO ! Najmä sa obraciame na bývalých či súčasných zamestnancov slovenskej (česko-slovenskej) armády, letectva, polície a verejnej alebo štátnej správy, ktorí počas svojej služby, alebo práce (alebo aj mimo nej) prišli do styku s čímkoľvek, čo sa týka UFO a podobných javov, aby sa na nás s dôverou obrátili so svojím svedectvom. Uvedomujeme si, že v niektorých prípadoch môže ísť o informácie chúlostivého charakteru, a preto takýmto svedkom zaručujeme anonymitu.
 

Získané informácie vyhodnotíme a verejnosť budeme zoznamovať s ich možnými závermi, pokiaľ to dovolí povaha veci.

Upozornenie návštevníkom

Upozorňujeme návštevníkov tejto stránky i používateľov diskusných fór, že obsah webovej stránky www.savpj.sk/ je chránený predpismi autorského práva. Rozširovanie a sprístupňovanie materiálov pochádzajúcich z tejto webovej stránky podlieha písomnému súhlasu vlastníkov samotnej webovej stránky. Upozorniť na článok je možné iba uvedením odkazu. Žiadosti o udelenie tohto súhlasu spolu so zamýšľaným spôsobom naloženia s materiálmi zasielajte na našu e-mailovú adresu  info@savpj.sk 

Každý článok a príspevok prezentovaný na tejto webovej stránke reprezentuje osobný názor svojho autora. Vlastníci stránky v záujme zabezpečenia plurality názorov môžu mať na určitú vec odlišný pohľad. Za svoje príspevky nesie teda každý autor individuálnu zodpovednosť.

Vlastníci webovej stránky www.savpj.sk/ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek ujmy spôsobené použitím informácií z príspevkov uverejnených na tejto webovej stránke.

_____________________________________________________________________________________________________________________

                     Trvalo dlho, lež som sa odhodlala sústrediť do jedného celku, nie vždy bežné príbehy zo života, ktoré som zbierala niekoľko rokov. Príbehy, ktoré sa vymikajú bežnému rámcu života. Je veľa kníh zo života z druhej strany. V tejto knihe nájdete príbehy, nie také čo sa udiali vo svete, ale tie čo sa prihodili u nás na Slovensku, a to priamo Vám.

 

Kniha na stiahnutie v PDF:   http://www.1000knih.sk/obchod/nabozenstvo-mystika/zo-zivota-duchov    

V tlačenej forme možné objednať na adrese: info@savpj.sk

 

 

                                                

Výzva:

Zdravím, 
vopred sa ospravedlňujem za.. pre niektorých smiešne otázky, kolega by poznal na ne rád odpovede a tak hľadá ľudí, ktorý majú zážitok s únosom, alebo vedia o niekom kto niečo podobné prežil. O n sám bol pravdepodobne obeťou únosu. Prikladám jeho otázky. Prosím aby ste odpovedali mailom na našu adresu info@savpj.sk alebo ufoklubslovensko@gmail.com a ja Vás nakontaktujem. Ďakujem G.

Hľadá osoby, ktorí boli v kontakte s malými sivými mimozemšťanmi. Myslí tých mimozemšťanov, ktorí sú asi 120 cm vysoký a sú o niečo tmavší od stredne sivej farby.

Dotyčnej osobe by chcel položiť nasledovné otázky:

Došlo k dotykovému kontaktu so sivým? Ak áno, aký bol pocit dotknúť sa toho sivého mimozemšťana? Bolo pritom niečo nezvyčajného, neobvyklého? Chcem tým povedať to, že čo bolo iné, ak to porovnáme s tým, keď sa dotkneme človeka.

V prípade, že ste sa mimozemšťana nedotkli vy, ale on vás, čo bolo na tom zvláštneho? Čo ste pritom cítili?

Pri tom kontakte s tým mimozemšťanom boli ste normálne pri vedomí, alebo ste boli v stave nejakého zmeneného vedomia? V prípade zmeneného vedomia pokúste sa to nejak charakterizovať.

Doplňujúce otázky:

Čo sú to za bytosti: či nejaké astrálne bytosti, astrálne roboti, mimozemšťania, démoni, alebo niečo iné.

Čo chcú od ľudí, čo s nimi robia (napr.: únosy, implantáty, ovplyvňovanie vedomia, zmiznutie malých predmetov z bytu a pod.). Ak s ľuďmi, resp. ľuďom robia aj niečo zlého, ako sa dá proti tomu brániť.

 

 

Vážení priatelia, čitatelia, kolegovia a milovníci záhad,


kolektív SAVPJ má radosť z toho , že sa nám darí prevádzkovať tieto stránky . Avšak vzhľadom k nárokom doby našu aktivitu neprestajne rozširujeme . Ako nevyhnutné vidíme aj vlastnú vydavateľskú a prednáškovú činnosť .. Potrebné je aj sledovať a prekladať rôzne články, informácie a videa. V teréne tiež nezbytne práca s technicky finančne náročnejším vybabením a technikou.

Obraciame sa na Vás preto s prosbou o pomoc. Tak ako všetky organizácie aj my sa potýkame s nedostatkom finančných prostriedkov na prevádzku našej činnosti a prosíme Vás o prispenie akejkoľvek čiastky formou jednorázového či pravidelného príspevku na nami zverejnené transparentné konto .
Účel konta a prostriedkov:

 • organizovanie prednášok, kongresov, osvetová činnosť
 • preklady
 • vydavateľská činnosť (web, printový e-zin Xparanormál)
 • titulkovanie videí
 • odborné posudky
 • práca v teréne


Ďakujeme Vám za Vašu spoluúčasť

kolektív SAVPJ

Slovenská asociácia výskumu paranormálnych javov o.z.(SAVPJ) ® IČO: 42336414

 
Číslo účtu: 000000-5049964647/0900

IBAN: SK2609000000005049964647

BIC - SWIFT kód: GIBASKBX

STOPA MÍŘI DO ČECH

Karel Dudek

Autor - vybaven závěry vlastního bádání i jedinečnou schopností tyto teze čtivou formou zpracovat - předkládá před čtenáře výsledek svého dlouholetého úsilí. Zrod slavného, legendami opředeného a dosud nerozluštěného Voynichova manuskriptu zasazuje do srdce Čech. Jednotlivé díly mozaiky tohoto téměř detektivního pátraní pak prokládá příběhy, které se okolo zrodu tohoto jedinečného rukopisu zcela jistě mohly odehrát...
Kniha předkládá řadou argumentů podepřenou tezi, že slavný rukopis vznikl na území Čech. Od tohoto poznání je již jen krůček ke skutečnému rozluštění rukopisu.
Autor sám své dílo uvádí slovy: „Malý pergamenový svazek leží dnes v klimatizované místnosti, univerzity v Yale. Není zde doma, nepatří sem a brání se. Čím? Skrývá své tajemství. Staletí plynou a tajemství trvá. Vysmívá se i nejmodernější technice dneška. Kde jenom najít k této záhadě klíč? Je jediná cesta: Najít a pochopit autora, ne se trápit s šiframi. Pochopit autora, čím žil, oč usiloval, co ho trápilo... Musíme se vydat tam, kde byl téměř jistě tento rukopis napsán. Do renesanční Prahy a Čech, druhé poloviny 16. století. Do té bizarní směsi šarlatánů a podvodníků na jedné straně a skutečných vědců na straně druhé. Ten rukopis dodnes žije a je stejný jako člověk. V neznámém prostředí se bojí a mlčí. Doma ta nejistota však z něho spadne a dříve či později se rozhovoří. Nezrodil se ani ve studeném sklepení skotského hradu, ani pod horkým sluncem jižní Evropy. Stopa míří do Čech...“
Kniha na 144 stranách přináší řadu barevných reprodukcí.

                                                  

                

Na stiahnutie:

    

    

  

________________________________________________________________________

V dubnu 2015 vyšla nová kniha autora a badatele Ladislava Zelinky, věnovaná exopolitice. Jejím obsahem je výběr toho nejzajímavějšího, co se za 5 let činnosti České exopolitiky objevilo na stránkách a v tištěných časopisech. 
Jako jedna z prvních českých knih přináší ucelený pohled na exopolitku jako vědu a na oblasti, kterými se zabývá. Můžete se těšit na vyčerpávající a pestrý přehled témat spojených s mimozemským fenoménem, UFO a spiritualitou. Jedinečnou součástí knihy je kapitola o skupině Česká exopolitika s praktickými ukázkami její činnosti.
Věřím, že vás tato ochutnávka nadpřirozených témat povzbudí k dalšímu zájmu o mimozemské jevy, které, jak zjistíte, jsou skutečnou výzvou lidskému rozumu. Kniha ale také ukazuje, že se exopolitika zabývá a aktivně poukazuje na varovné skutečnosti, civilizační a světové problémy, které je pro lidstvo potřebné a naléhavé ve vlastním zájmu řešit.

 

Z obsahu: 
1. Exopolitika jako disciplína společenských věd
2. Galaktická diplomacie a OSN
3. UFO skupiny a náboženství
4. Mimozemské civilizace
5. Kontaktéři
6. Sny o UFO
7. Tématicky zaměřené články
8. Kontakt a spiritualita
Dodatky a přílohy
Česká exopolitika
Literatura
Návrh zákona o kontaktu s mimozemskými bytostmi
Dopis České exopolitiky poslancům Parlamentu ČR

                                        _______________________________________________________________________________

                          Svätyne našich predkov

                                                   Rudolf Irša

o autorovi:
Rudolf Irša je historik, spisovateľ, etnológ venuje sa kultúrnej antropológií a religionalistike. V roku 1988 objavil rondel a prvú svätyňu megalitického typu v strednej Európe. Autor viacerých publikácií o jedinečných kultových kameňoch a skalných svätyniach na Slovensku. Jeden z najlepších odborníkov u nás vo svojom obore.V súčasnosti sa venuje predovšetkým dokumentácii kamenných kultových miest, dejinám Slovenov a ich náboženskému systému.

                                     

Formát A5, tvrdá väzba, 109 farebných fotografií na kriedovom papieri jedinečných kultových kameňov a skalných svätýň na Slovensku. Kniha je ilustrovaná množstvom kresieb.

OBSAH

 1.  Kameň a mýtus v čarovnej krajine
 2.  Posvätné miesta magicko-démonickej Kultúry
 3.  Skalné galérie Sokolie skaly
 4.  Skalné svätyne v Malých Karpatoch
 5.  Brány Raja
 6.  Mohyly, háje a kultové kamene
 7.  Mocné hory
 8.  Svätyne nábožensko-božského obdobia


Cena 15 €

Informácie o knihách: ipsms@centrum.cz              ________________________________________________________________________________________________________________


Karel Wágner: Bigfoot alias Sesquatch                                     

                      

Táto publikácia bola vydaná pri príležitosti stého výročia údajného objavu hominida, o ktorého existencii väčšina akademikov pochybuje. Svojim zameraním patrí do žánru špekulatívnej literatúry, ale svojím záberom a formou spise do žánru popularizácia vedy, hoci sa zaoberá sporným fenoménom. Text knihy vychádza z niekoľkých pôvodných článku autorovho blogu, ktorý bol Národnou knižnicou ČR zaradený do Slovenskej národnej bibliografie a je archivovaný v rámci jej projektu WebArchiv. Trochu záhadný tvor zvaný Yetti, bigfoot, alebo sasquatch je tu čitateľom predstavený v inom svetle, než v akom ho prezentujú naše médiá, pričom autor čitateľa zoznamuje is novším prístupom niektorých zahraničných vedcov k tomuto protirečiace téme.

_________________________________________________________________________________________________________________________